Regulament

1. Organizatorul Chișinău Marathon este Asociația Obștească Clubul Sportiv “SPORTER” (SPORTER).

2. Am citit, am luat la cunoștință și am înțeles Regulamentul Chisinau Marathon și sunt de acord cu condițiile de participare impuse prin acesta. Regulamentul se regăsește pe site-ul competiției – http://marathon.md/regulament/#

3. Sunt clinic sănătos/sănătoasă și nu sufăr de nici o afecțiune care să îmi pericliteze starea de sănătate în timpul desfășurării evenimentului și îmi asum întreaga responsabilitate în ceea ce privește participarea mea la Chișinău Marathon.

4. Înțeleg pe deplin ce reprezintă participarea la o astfel de competiție, al cărei traseu implică/poate implica pe parcursul acestuia și trafic rutier.

5. Am luat la cunoștință că participarea la Chișinău Marathon poate fi solicitantă din punct de vedere fizic si psihic. Confirm că sunt apt(ă) din punct de vedere medical și într-o formă fizică adecvată pentru a participa la un asemenea concurs de anduranță, cum este această competiție. Astfel, exonerez organizatorii, precum și oricine are legătură cu aceștia (sponsori, parteneri, angajați, autorități, oficiali, voluntari etc) de orice răspundere în legătură cu orice pretenții aș putea avea, de orice natură, eu sau succesorii mei, pentru eventuale accidentări, boală, deces sau orice alte probleme medicale care ar putea apărea pe parcursul desfășurării competiției la care particip.

6. Autorizez si imi dau consimțămîntul expres de a fi transportat la spital/ de a mi se asigura asistența medicală în urma cererii exprese a reprezentanților Organizatorului, in cazul in care, în opinia acestor persoane asistența medicală este necesară și declar că renunț la orice pretenții aș putea avea în legătură cu un astfel de transport și / sau tratament de urgență, întârzieri ori deficiențe în legătură cu acesta.

7. Am luat la cunostință că CIP-ul de urmărire și înregistrare a timpului este proprietatea companiei care organizeaza cursa și mă oblig să returnez personal CIP-ul in momentul terminării traseului sau, în caz de abandon sau renunțare la participare, predarea lui către organizatori. În caz contrar, înțeleg că nu mi se va mai permite înscrierea la viitoarele competiții organizate de SPORTER.

8. Declar că mi-au fost aduse la cunoștință drepturile pe care mi le conferă Legea nr. 133/2011 (http://lex.justice.md/md/340495) pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date, respectiv dreptul de informare si acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal, dreptul de opoziție la colectarea și prelucrarea datelor personale, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a mă adresa justiției, precum și faptul că drepturile de acces la date, de intervenție și de opoziție pot fi exercitate adresând o cerere scrisă către SPORTER, datată și semnată, în care se vor menționa informațiile prevăzute de lege. Oricărei cereri formulate in temeiul Legii nr. 133/2011 îi voi atașa o copie lizibilă a actului meu de identitatate.

9. În cazul în care nu voi mai fi de acord cu prelucrarea și transferul datelor mele personale în condițiile stipulate mai sus, ori ca datele mele personale să fie prelucrate în scop de marketing de către operator sau în numele operatorului sau al unui terț, sau sa fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop, înțeleg să îmi exprim opoziția în orice moment, în scris, în mod gratuit si fără nicio justificare și să o înaintez către SPORTER.

10. SPORTER, asigură confidențialitatea datelor cu caracter personal prelucrate, iar accesul la informațiile tratate drept confidențiale va fi limitat la acele persoane, care prin natura activității desfașurate, este necesar să ia cunoștință de aceste informații în scopul ducerii la îndeplinire a scopului raporturilor juridice născute în relație cu aceasta. Aceste persoane sunt ținute să respecte caracterul confidențial al acestor informații, asumându-și la rândul lor obligația de a asigura si păstra confidențialitatea acestor date si informații și de a le prelucra in conformitate cu cerințele legale.