Regulament

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL COMPETIȚIEI

 

Competiția „CHISINAU INTERNATIONAL MARATHON” (denumită în cele ce urmează „Competiția”) este organizată de A.O. CLUBUL SPORTIV „SPORTER”  în parteneriat cu compania SIMPALS.

A.O. CLUBUL SPORTIV „SPORTER” are drept scop promovarea mișcării (alergarea în aer liber) și a unui stil de viață sănătos pentru un segment larg al populației, precum și implicarea comunității locale în acțiuni de promovare a sportului și a beneficiilor acestuia.

Participanții la Competiție sunt obligați să respecte termenii și condițiile Regulamentului Oficial al Competiției (denumit în continuare „Regulament Oficial”). Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public, fiind disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul www.marathon.md. Prin participarea la această Competiție, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial și ale legislației aplicabile.

 

SECȚIUNEA 2. PERIOADA ȘI ZONA DE DESFĂȘURARE A COMPETIȚIEI

 

2.1. DATA ȘI LOCUL DESFĂȘURĂRII COMPETIȚIEI:

 

Competiția se va desfășura duminică, 01 octombrie 2017, începând cu ora 09:00, în mun. Chișinău, având startul si finișul în Piața Marii Adunări Naționale, conform mecanismului Competiției, așa cum este menționat în Secțiunea 3 a prezentului Regulament.

 

SECȚIUNEA 3. MECANISMUL COMPETIȚIEI

 

3.1. PARTICIPANȚII ȘI DESFĂȘURAREA COMPETIȚIEI

 

Această competiție se adresează în egală măsură copiilor, tinerilor și adulților care se vor întrece pe traseele stabilite de organizatori, în funcție de vârsta si pregătirea lor.

– La proba de maraton ( 42 km 195 m) pot participa doar persoane care au împlinit vârsta de 18 ani până la data sau în ziua desfășurării competiției.

– La proba de semimaraton (21 km 0975 m) pot participa doar persoane care au împlinit vârsta de 18 ani până la data sau în ziua desfășurării competiției.

Excepție: persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani până la data desfășurării competiției inclusiv, sunt admiși în concurs numai dacă sunt elevi ai unei școli sportive și la prezentarea obligatorie a Declarației (acordului în scris) din partea părinților si a antrenorului.

– La proba de 10,5 km pot participa persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani până la data sau în ziua desfășurării competiției.

– La proba de 5 km pot participa persoanele care au împlinit 10 ani (NUMAI ÎN PREZENȚA PARINȚILOR!), sau de la vârsta de 16 ani – sinestătător.

– La proba de Fun Run (1,5 km) sunt admiși toți doritorii, fără limită de vârstă.

Toți doritorii de a participa la competiție trebuie să acceseze pagina de „Înregistrare” a site-ului oficial al competiției www.marathon.md , până la termenul limită indicat pe acesta.

Pentru cursele competitive (maraton, semimaraton și distanța de 10,5 km si 5 km)  NU se fac înscrieri în ziua desfășurării competiției.

– La cursele pentru copii Kids Run Day, pot participa copiii cu vârsta cuprinsă între 5 și 12 ani. Înscrierile (pe categorii de vârstă) se fac pe pagina de „KIDS RUN DAY” de pe site-ul oficial www.marathon.md, în limita și până la data indicată pe pagina destinată competiției. Înscrieri la aceste probe se pot face și la locul de oferire a kit-urilor (Sport Expo), precum și la locul de desfășurare a competiției, doar în limita locurilor rămase disponibile și potrivit programului anunțat pe site-ul oficial.

Limita de participanți în acest an va fi de 400 de copii.

3.2. CURSE PENTRU ADULȚI ȘI TINERI

 

Toate cursele pentru adulți vor avea loc duminică (01 octombrie 2017).

Maraton – Cursa individuală de 42 km 195 m;

Semimaraton – Cursa individuală de 21,097 km;

Cursa de 10,5 km – Cursă individuală;

Cursa de 5,00 km – Cursă individuală;

Fun Run – 1,5 km.

3.3. CURSE PENTRU COPII

 

Toate cursele pentru copii se vor desfășura sâmbătă (30 septembrie 2017). Programul curselor va fi publicat pe site-ul oficial.

3.3.1  Distanța cursei pentru copii – 200 metri. Cursa va avea loc în trei categorii de vârstă, cu start separat:

– copii 5-6 ani;

– copii 7-9 ani;

– copii 10-12 ani.

3.3.2 Înscrierea pentru participare este obligatorie.

Notă! Numărul de participanți este limitat. Sunt disponibile 400 locuri pentru participarea la curse. Când se atinge limita, înscrierea se va închide automat.

Formularele, în care nu s-au completat toate datele, sunt considerate incomplete și vor fi anulate.

Achitarea și înscrierea în ziua evenimentului nu sunt posibile.

3.3.3 Evenimentul va începe la ora 9:00 în Piața Marii Adunări Naționale din centrul Chișinăului.

Startul cursei va avea loc la ora 10:00. Numerele de start nu se mai distribuie după 9:30.

Traseul de concurs va fi marcat de către organizatori prin garduri și benzi restrictive, și va fi monitorizat de către arbitrii de concurs și polițiștii localizați în diferite puncte pe traseu.

3.3.4 Taxa de participare la Kids Run Day 2017  – 70 MDL

Modalități de plată vezi clauza 3.10

3.3.5 Condiții de participare la cursă:

 • Achitarea taxei de participare până la 29 septembrie inclusiv;
 • Pentru fiecare copil, declarația de participare, completată de părinte (vezi clauza 3.11);
 • Vârsta copilului corespunde cu categoria de vârstă selectată.

3.4 TRASEE DE PARCURS

 

Traseele de concurs vor fi marcate de către organizatori prin garduri și benzi de delimitare si vor fi supravegheate de arbitri de cursă și polițiști amplasați în diferite puncte ale traseelor. Descrierea și harta traseelor sunt disponibile pe site-ul oficial al competiției.

Fun Run (1,5 km): PMAN – bd. Ştefan cel Mare – str. Vasile Alecsandri – str. Mitropolit Varlaam – str. Pușkin – PMAN;

Cursa pe distanţa de 5 km: PMAN – bd. Ştefan cel Mare – str. Ciuflea – str. 31 August 1989 – str. Sfatul Țării – bd. Ştefan cel Mare – PMAN;

Cursa pe distanţa de 10 km: PMAN – bd. Ştefan cel Mare – str. Ciuflea – bd. Dacia (până la str. Trandafirilor) – bd. Dacia – str. Ciuflea – bd. Ştefan cel Mare (până la str. Toma Ciorbă) – bd. Ştefan cel Mare – PMAN;

Semimaraton (21 km): PMAN – bd. Ştefan cel Mare – str. Ciuflea – bd. Dacia (până la str. Trandafirilor) – bd. Dacia – str. Ciuflea – bd. Ştefan cel Mare (până la str. Toma Ciorbă) – bd. Ştefan cel Mare – PMAN (2 cercuri câte 10,5 km);

Maraton (42,195 km): PMAN – bd. Ştefan cel Mare – str. Ciuflea – bd. Dacia (până la str. Trandafirilor) – bd. Dacia – str. Ciuflea – bd. Ştefan cel Mare (până la str. Toma Ciorbă) – bd. Ştefan cel Mare – PMAN (4 cercuri câte 10,5 km).

Schimbarea traseului sau anularea cursei.

În caz de vreme nefavorabilă, organizatorul își rezervă dreptul de a modifica traseul, limitele de timp și chiar de a opri/anula/amâna competiția.

În aceste cazuri, participanții vor fi anunțați prin email, iar informații suplimentare vor putea fi găsite pe site-ul competiției.

3.5. ÎNSCRIEREA

 

Înscrierea participanților se face prin înregistrarea online pe site-ul www.marathon.md. Îndeplinește Formularul de înscriere.

Înscrierea participanților se face în limita locurilor disponibile și până la data indicată pe site-ul oficial.

Prin semnarea formularului de înscriere sau bifarea căsuței corespunzătoare în timpul înregistrării online, fiecare participant:

– declară că acceptă și înțelege termenii și condițiile de participare la „Chisinau International Marathon” precum și regulamentul competițional.

– își dă acordul ca imaginea sa sau alte date publice precum rezultatele obținute, clasamente, să fie folosite în materialele de promovare a evenimentului, sub formă de fotografii, afișe, video, interviuri etc., în mod gratuit şi necenzurat;

Important ! Numărul participanților este limitat. Numărul locurilor disponibile pentru fiecare cursă:

 • Maraton – Cursă individuală de 42 km 195 m: 400 de participanți;
 • Semimaraton – Cursa individuală de 21,097 km: 1000 de participanți;
 • Cursa de 10,5 km – Cursa individuală: 1600 de participanți;
 • Cursa de 5,00 km – Cursa individuală: 1000 de participanți.

Formularele în care nu sunt completate toate datele sunt considerate înscrieri incomplete și vor fi anulate.

Condiții de participare

Pentru a participa la competiție și a intra în posesia numărului de concurs trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

1) Alergătorul trebuie să aibă cel puțin 18 ani împliniți (participanții cu vârsta sub 18 ani trebuie să aibă acordul scris al părintelui și/sau antrenorului).

2) Alergătorul trebuie să prezinte dovada plății taxei de înscriere.

3) Alergătorul trebuie să aibă asupra sa un act de identitate în original.

Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza înregistrarea și participarea la cursă, din motive obiective, unuia dintre participanți;

3.6. PACHETUL DE START

Pachetul de start include tricoul oficial, rucsacul oficial, numărul de concurs cu chipul de cronometrare încorporat. Poate include și alte materiale/obiecte publicitare din partea partenerilor.

După linia de finiș, participanții care s-au încadrat în timpul limită pentru cursă primește medalia oficială a evenimentului.

3.7. RETRAGEREA DIN COMPETIȚIE

 

În cazul în care cineva dorește să se retragă din competiție, rambursarea taxei nu este posibilă. În aceste cazuri încurajăm găsirea unor înlocuitori.

3.8. MODIFICAREA ÎNREGISTRĂRII

 

Pentru cursele de maraton,  semimaraton, cursa 10,5 km și cursa de 5 km, modificarea unei înregistrări (schimbarea de persoane, trecerea de la o probă la alta) este posibilă cu minim 14 zile înainte de data evenimentului printr-o cerere trimisă pe adresele oficiale din pagina de contact.

3.9. TAXE DE PARTICIPARE

 

Taxele de participare pentru toate cursele:

Maraton (42 km 195 m ) este de 400 lei

ATENȚIE ! Taxa se modifică :

450 MDL (≈22 EURO ) – începând cu 01.08.2017- 31.08.2017,

500 MDL (≈24 EURO ) începând cu 01.09.2017- 28.09.2017,

 

 • Semimaraton (21,097 km) – 300 lei

ATENȚIE ! Taxa se modifică :

350 MDL (≈17 EURO) – începând cu 01.08.2017-31.08.2017,

400 MDL (≈19 EURO) – începând cu 01.09.2017-28.09.2017,

 

Cursa de 10,5 km – 200 lei

ATENȚIE ! Taxa se modifică :

250 MDL (≈12 EURO) – începând cu 01.08.2017 -31.08.2017,

300 MDL (≈14 EURO) – începând cu 01.09.2017- 28.09.2017,

 

 • Cursa de 5,00 km – 200 lei

ATENȚIE ! Taxa se modifică :

250 MDL (≈12 EURO) – începând cu 01.08.2017 -31.08.2017,

300 MDL (≈14 EURO) – începând cu 01.09.2017- 28.09.2017,

 

Cursa Fun Run (1,5 km) – gratuit.

3.10. METODE DE PLATĂ

 

Plata taxei de înscriere se face prin plata online, transfer bancar sau cash. Detalii despre modalitățile de plată sunt disponibile pe site-ul oficial în pagina de ÎNREGISTRARE.

3.11. DECLARAȚIE. ACORDUL PRIVIND  PROPRIA RĂSPUNDERE

 

Pentru cursele de maraton, semimaraton, cursa de 10,5 km și cursa de 5 km, la ridicarea kit-ului de participare, toți participanții vor semna o declarație de proprie răspundere prin care confirmă că sunt apți din punct de vedere medical pentru participarea la competiție, în prezența unui reprezentant al organizatorului și a unui martor. Această declarație va putea fi printată după înscrierea on-line (aici) va fi completată înainte de ridicarea kit-ului.

Participanții sub 18 ani, la orice cursă din concurs, vor fi însoțiți la înscriere si ridicarea numărului de concurs de către un părinte, care va completa și va semna formularul de înscriere, prin care își va da acordul, pe proprie răspundere, că copilul este apt din punct de vedere medical pentru participarea la competiție, în prezența unui reprezentant al organizatorului și a unui martor.

3.12. ECHIPAMENT DE CONCURS. NUMERE DE CONCURS

 

Participanții (copii și adulți) vor participa la competiție cu propriul echipament. Numerele de concurs vor fi puse la dispoziție de către organizatori.

Pentru cursele de maraton, semimaraton, cursa de 10,5 km și cursa de 5 km, numerele de concurs (pe care se va afla montat chipul electronic de cronometrare) se vor înmâna concurenților la ridicarea kiturilor conform programului anunțat pe site în zilele anterioare cursei.

În mod excepțional, în ziua curselor se vor oferi kit-urile (între orele 06:00 — 08:30) doar pentru participanții confirmați care nu au domiciliul în mun. Chișinău.

Se va avea grijă ca chipul electronic de cronometrare (de unică folosință) montat pe numărul de concurs să NU fie dezlipit de pe acesta.

Sistemul de cronometrare calculează timpul fiecărui alergător, înregistrând fiecare trecere a chipului peste covoarele electronice – la start, la punctele de control de pe traseu și la finiș.

ATENȚIE! Alergătorii care nu vor trece prin toate punctele de control vor fi descalificați automat. Este responsabilitatea participanților să poarte numărul de concurs pe tricou, pe partea din față și să nu deterioreze chipul electronic.

Kiturile pentru cursele copiilor Kids Run Day se vor distribui doar în ziua concursului, conform programului anunțat pe site-ul oficial.

Va fi descalificat automat orice participant care nu poartă numărul de concurs pe tricou sau poartă alt număr de concurs în locul celui primit din partea organizatorului.

În ziua competiției NU va fi posibilă schimbarea sau înlocuirea numărului de concurs în cazul pierderii și nici schimbarea numerelor de concurs între alergători. Aceste abateri duc la descalificare.

3.12. START – LIMITA DE TIMP– REDESCHIDEREA TRAFICULUI

 

Vă rugăm să consultați programul oficial al evenimentului de pe site-ul www.marathon.md pentru a afla orele de start pentru fiecare probă.

Timpul limită pentru cursa de maraton este de 6 h.

Timpul limită pentru cursa de semimaraton este de 3 h.

Timpul limită pentru cursa individuală de 10,5 km este de 1h si ½.

Timpul limită pentru cursa individuală de 5 km este de 45 min.

Participanții care vor ajunge la Finiș după această limită de timp, nu vor fi incluși în clasamentul cursei la care au participat și nu vor primi medalie.

Concurenții care depășesc limitele de timp vor fi avertizați de către arbitrii de cursă și vor trebui să se îndrepte imediat către zona de start/finiș.

ATENȚIE! Continuarea cursei după depășirea timpului limită este interzisă. După această limită de timp, toate drumurile vor fi redeschise traficului si organizatorii nu vor mai garanta siguranța participanților.

3.13. STABILIREA REZULTATELOR

 

Pentru cursele de maraton,  semimaraton, 10,5 km și 5 km „clasamentul oficial” se va stabili prin cronometrare electronică și va fi disponibil pe site-ul competiției, în maxim 24 de ore de la finalizarea curselor. Conform regulamentelor internaționale, „clasamentul oficial” este stabilit în baza „timpului oficial” înregistrat pentru fiecare alergător. „Timpul oficial” se măsoară din momentul startului oficial până în momentul trecerii liniei de sosire. Se vor întocmi clasamente separate pentru fiecare categorie de vârstă și sex.

Categorii (masculin/feminin):

 • vârsta de la 14 până la 19
 • vârsta de la 20 până la 24
 • vârsta de la 25 până la 29
 • vârsta de la 30 până la 34
 • vârsta de la 35 până la 39
 • vârsta de la 40 până la 44
 • vârsta de la 45 până la 49
 • vârsta de la 50 până la 54
 • vârsta de la 55 până la 59
 • vârsta de la 60 până la 64
 • vârsta de la 65 până la 69
 • vârsta de la 70 până la 74
 • vârsta de la 75 până la 79
 • vârsta de la 80 +

Acest criteriu va lua în calcul vârsta la data de 31 decembrie din anul competiției.

3.14. DESCALIFICARE

 

Vor fi descalificați participanții în următoarele cazuri:

 1. – nerespectarea indicațiilor organizatorului cu privire la echipamentul obligatoriu și purtarea numărului de concurs pe piept.
 2. – comportament nesportiv.
 3. – nerespectarea indicațiilor primite de către organizatori sau voluntari.
 4. – scurtarea traseului.
 5. – utilizarea unui mijloc de transport în timpul cursei.
 6. – organizatorul și serviciul de medicină urgentă consideră că accidentarea atletului nu îi mai permite continuarea cursei.
 7. – schimbarea sau pierderea numărului de concurs.
 8. – depășirea timpului limită destinat curselor.

3.15. CONTESTAȚII

 

 • Orice participant poate face o contestație împotriva altui participant care nu a respectat regulile competiției sau împotriva deciziilor oficialilor.
 • Contestația scrisă, împreună cu o taxă de 200 lei, se vor depune la oficiul organizatorului în maxim 15 minute de la afișarea rezultatelor finale provizorii. Rezolvarea contestației se va face în următoarele 60 minute. Taxa va fi returnată petentului în cazul în care contestația va fi acceptată.

SECȚIUNEA 4. NOTIFICAREA ȘI ÎNMÂNAREA PREMIILOR

 

4.1. TITLURI SI PREMII

 • – Premierea ABSOLUT

Absolut 42 KM

12 locuri premiante: bărbați și femei, locurile I-VI.

Premii bănești:

Masculin

 • Locul 1 – 10 000 lei
 • Locul 2 – 8000 lei
 • Locul 3 – 6500 lei
 • Locul 4 – 4500 lei
 • Locul 5 – 3000 lei
 • Locul 6 – 2000 lei

Feminin

 • Locul 1 – 10 000 lei
 • Locul 2 – 8000 lei
 • Locul 3 – 6500 lei
 • Locul 4 – 4500 lei
 • Locul 5 – 3000 lei
 • Locul 6 – 2000 lei

Absolut 21 KM

6 locuri premiante: bărbați și femei, locurile I-III.

Masculin

 • Locul 1 – 5 000 lei
 • Locul 2 – 3000 lei
 • Locul 3 – 2000 lei

Feminin

 • Locul 1 – 5 000 lei
 • Locul 2 – 3000 lei
 • Locul 3 – 2000 lei

Premii bănești pentru recorduri pe parcursul traseului:

 • 42 km – 10 000 lei
 • 21 km – 3000 lei

Absolut 10 KM

6 locuri premiante: bărbați și femei, locurile I-III.

Absolut 5 KM

6 locuri premiante: bărbați și femei, locurile I-III.

 • – Premierea pe CATEGORII (masculin/feminin):
 • vârsta de la 14 până la 19
 • vârsta de la 20 până la 24
 • vârsta de la 25 până la 29
 • vârsta de la 30 până la 34
 • vârsta de la 35 până la 39
 • vârsta de la 40 până la 44
 • vârsta de la 45 până la 49
 • vârsta de la 50 până la 54
 • vârsta de la 55 până la 59
 • vârsta de la 60 până la 64
 • vârsta de la 65 până la 70
 • vârsta de la 70 până la 74
 • vârsta de la 75 până la 79
 • vârsta de la 80 +

Diplomele de participare (doar pentru participanții la cursele de maraton, semimaraton, 10,5 km și 5 km) vor fi în format electronic și vor putea fi descărcate de pe site-ul competiției în maxim două zile după eveniment.

Festivitatea oficială de premiere va avea loc în zona start/finiș. Pentru a afla ora exactă a festivității, vă rugăm să consultați programul oficial al competiției.

SECȚIUNEA 5. CONDIȚII ADMINISTRATIVE

 

5.1. PUNCTE DE HIDRATARE

 

Conform regulamentelor internaționale, va fi amplasat câte un punct de hidratare (apă plată, băutură izotonică, fructe) la fiecare 5 km și în zona Start/Finiș. La sosire, toți participanții vor primi apă plată, mere, banane, portocale, glucoză. Participanții sunt rugați să arunce sticlele și paharele de plastic în zonele apropiate punctelor de hidratare pentru a înlesni procesul de curățenie.

5.2. PRIM AJUTOR – AMBULANȚA – RETRAGERE

 

Punctele de Prim Ajutor vor fi asigurate de o ambulanță pusă la dispoziție de către organizatori. Aceasta va fi poziționată în zona de Start/Finiș sau în alte zone, în funcție de necesitate. Ea va fi anunțată de arbitrii de pe traseu în cazul accidentării alergătorilor și se va deplasa de urgență să acorde ajutorul necesar accidentaților. Alergătorii care s-au retras din cursă sunt rugați să anunțe arbitrii de traseu despre retragerea sau dacă ajung în zona Start/Finiș, la arbitrii din această zonă.

5.3. ALTE CONDIȚII

 

Eventualii susținători ai participanților (membri de familie, prieteni) pot rămâne în vecinătatea traseului, dar în afara rutei de alergare, având grijă să nu deterioreze zonele de spațiu verde. Circulația rutieră va fi restricționată pe durata desfășurării competiției pe toate traseele de alergare.

Evenimentul va beneficia de prezența:

– ambulanței;

– echipajelor de poliție rutieră și de sector, în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

SECȚIUNEA 6. OBLIGAȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI

 

6.1. OBLIGAȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE CONCURENȚILOR  

 

 • – concurentul se obligă să poarte pe piept și la vedere numărul de participare pe toată durata competiției.
 • – toți concurenții participă la competiție pe proprie răspundere.
 • – concurentul care abandonează cursa, indiferent de motiv, este obligat să informeze organizatorul imediat la unul din următoarele locuri: la start, la punctele de control, la finiș sau sunând la numărul de urgență care va fi anunțat preventiv și pe care îl găsiți pe site-ul oficial al competiției. Neanunțarea retragerii din cursă poate cauza o operațiune de căutare și salvare (echipe de salvare) din contul participantului implicat. Retragerea poate fi confirmată prin semnătura pe foaia de arbitraj.
 • – concurentul care suferă un accident sau orice fel de pagubă fizică sau materială, renunță însăși prin înscrierea la competiție la orice drept de a solicita despăgubiri sau de a recurge în instanță împotriva oricărei persoane implicată în organizarea competiției, în special împotriva: organizatorului sau voluntarilor implicați în organizarea competiției (persoane fizice sau juridice), împotriva sponsorilor, împotriva instituțiilor publice ce susțin competiția (primărie, consiliu local, poliție, etc).
 • – concurenții trebuie să participe la ședința tehnică și să considere cu precauție informațiile anunțate de organizatori.
 • – concurenții poartă întreaga responsabilitate civilă, contravențională și penală pentru orice daună provocată de aceștia altor persoane în timpul cursei.
 • – în cazul constatării unui accident, concurenții sunt obligați să îl raporteze la următorul punct de control.
 • – concurenții înțeleg că organizatorii depun toate eforturile pentru stoparea traficului pe parcursul traseului de concurs, însă se angajează să traverseze cu prudență prin locurile deschise traficului auto și să respecte indicațiile echipajelor de poliție și ale voluntarilor în toate situațiile.
 • – concurenții sunt obligați să respecte regulile de protecție a mediului înconjurător.
 • – concurenții înțeleg că organizatorul depune eforturi pentru a asigura mărimea de tricou potrivită fiecărui participant, iar în cazul în care organizatorul nu mai dispune de mărimea potrivită, participantul va accepta altă mărime la tricou.
 • – concurenții își asumă pe deplin răspunderea pentru obiectele pierdute sau uitate pe traseu în timpul concursului.

6.2.  RESPONSABILITĂȚILE ORGANIZATORILOR 

 

Organizatorul va:

 • – marca corespunzător traseul pentru a evita rătăcirile.
 • – semnaliza porțiunile periculoase de traseu.
 • – asigura 3 puncte de revitalizare pe parcursul traseului.
 • – asigura recompensarea participanților conform informațiilor prezentate în secțiunea Premii.
 • – anunța timpul limită în ședința tehnică premergătoare startului.
 • – asigura plasarea punctelor de control pe parcursul traseului și respectarea ordinii de sosire a concurenților la acestea.
 • – asigura normele de protecție a mediului înconjurător, prin amplasarea punctelor de colectare a gunoaielor pe parcursul traseului.
 • – susține ședința tehnică înaintea concursului, eventuale modificări anunțate cu această ocazie având – prioritate față de informațiile prezentate anterior.

SECȚIUNEA 7. CONTACTE

 

E-mail:  info@marathon.md

Adresa juridică:

Asociația Obștească Clubul Sportiv „SPORTER”: mun. Chișinău, str. Ion Neculce, nr. 5, Republica Moldova.

Persoane de contact:

 • Mariana Manole  – 079996953    
 • Alexandru Mecin – 079996942

Număr de urgență în timpul cursei:  069007050

DESCARCĂ REGULAMENTUL