• Română
  • Русский
  • English

Regulament Kids Run Day

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL COMPETIȚIEI

Competiția Kids Run Day se desfășoară în cadrul evenimentului “CHISINAU INTERNATIONAL MARATHON” (în continuare «Competiție»), fiind organizată de proiectul MAMA.MD și A.O. Clubul Sportiv ”Sporter”, în parteneriat cu compania “SIMPALS” și cel mai popular panou de anunțuri din Moldova, 999.md.

 

Scopul MAMA.MD și al A.O. Clubul Sportiv “Sporter” constă în promovarea sportului și a modului activ de viață în rândul cetățenilor RM, dar și în implicarea comunității locale în activități de promovare a sportului și a avantajelor acestuia.

 

Participanții la Competiție vor respecta regulile și termenii Regulamentului Oficial al Competiției (în continuare “Regulament Oficial”). Regulamentul Oficial este accesibil oricui pe site-ul www.marathon.md. Prin participare la această Competiție, participanții își dau acordul de a respecta și a îndeplini toate prevederile, regulile și condițiile, expuse în prezentul Regulament Oficial.

 

SECȚIUNEA 2. PERIOADA ȘI ZONA DE DESFĂȘURARE A COMPETIȚIEI

 

DATA ȘI LOCUL DESFĂȘURĂRII COMPETIȚIEI:

Competiția va avea loc sâmbătă, 25 septembrie 2021, începând cu ora 10:00, în mun. Chișinău. Zona de start și finiș va fi amplasată în Piața Marii Adunări Naționale, în conformitate cu Mecanismul Competiției, așa cum este detaliat în SECȚIUNEA 3 din prezentul regulament.

 

SECȚIUNEA 3. MECANISMUL COMPETIȚIEI

 

3.1. PARTICIPANȚII ȘI DESFĂȘURAREA COMPETIȚIEI

Această competiție este destinată copiilor, care vor concura pe distanțele stabilite de organizatori, în dependență de vârstă și nivelul de pregătire sportivă. 

– La competiția de 400 m pot participa doar persoanele care au împlinit 5, 6 ani până sau în ziua desfășurării competiției. 

– La competiția de 800 m pot participa doar persoanele care au împlinit 7, 8 ani până sau în ziua desfășurării competiției. 

– La competiția de 1200 m pot participa doar persoanele care au împlinit 9 și 10 ani până sau în ziua desfășurării competiției.

– La competiția de 2000 m pot participa doar persoanele care au împlinit 11, 12 și 13 ani până sau în ziua desfășurării competiției.  

 

Doritorii de a participa la competiție trebuie să acceseze pagina ”Înregistrare” pe site-ul oficial al evenimentului www.marathon.md până la data-limită. În ziua concursului, înscrierea NU va fi disponibilă.

 

Taxa de participare trebuie achitată până la 24 septembrie 2021.

 

Înregistrarea neachitată până la termenul-limită va fi anulată. 

  

3.2 DISTANȚE COMPETITIVE

Traseul competitiv va fi delimitat de organizatori cu ajutorul gardurilor de partajare și marcajelor speciale și va fi supravegheat de arbitrii competiției și polițiști, care vor monitoriza situația în diverse puncte de pe traseu. Descrierea și harta traseului sunt disponibile pe site-ul oficial al concursului.

 

– Kids Run Day: PMAN, parțial bd. Ștefan cel Mare, pe porțiunea str. G. Bănulescu-Bodoni și str. A. Pușkin;

 

Modificarea traseului sau anularea cursei.

 

În cazul condițiilor de vreme nefavorabile, organizatorii își rezervă dreptul de a modifica traseul, limitele de timp sau chiar de a stopa/anula/amâna competiția. În acest caz, participanții vor fi informați prin intermediul poștei electronice, iar informația mai detaliată va fi afișată pe site-ul competiției.

 

 

3.3.  ÎNREGISTRARE ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE

3.3.1 Înregistrare

Înscrierea participanților se va efectua prin intermediul înregistrării online pe site-ul www.marathon.md.

La înregistrare, fiecare participant (părinte):

– declară că înțelege și acceptă regulile și condițiile de participare la “Kids Run Day”, dar și termenii regulamentului competiției.

– își dă acordul ca imaginile sale și alte date publice, precum rezultatele obținute, tabelul competiției, să poată fi utilizate în materialele de promovare a evenimentului, precum fotografii, placate, video, interviuri, etc.

 

Important! Numărul de participanți este limitat. Numărul de locuri disponibile pentru competiție este de 500 de persoane. La atingerea limitei, înregistrarea va fi închisă automat. Formularele în care nu au fost completate toate câmpurile, la fel și înregistrările neachitate, se vor considera incomplete și vor fi anulate.

 

 

3.3.2 Condiții de participare

Pentru a participa la competiție și a ridica kit-ul de start, participantul trebuie să corespundă următoarelor condiții:

 • Taxa de participare achitată până la data de 26 septembrie inclusiv;

 • Prezența unei declarații completate a participantului pentru fiecare copil (a se vedea punctul 3.9);

 • Vârsta concurentului trebuie să corespundă categoriei alese. Alergătorul va avea cu sine actele unui părinte și certificatul său de naștere, ambele în original.

 

Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza înregistrarea unui participant din motive obiective. 

 

3.4. KIT-UL DE START

Kit-ul de start conține tricoul oficial și numărul de concurs.

De asemenea, kit-ul poate include materiale/obiecte promoționale oferite de parteneri.

După trecerea liniei de finiș, participanții, care s-au încadrat în limita de timp, vor primi o medalie de finisher.

 

3.5. RETRAGEREA DIN COMPETIȚIE

Dacă participantul decide să se retragă din competiție, taxa de participare NU va fi returnată. În acest caz vă recomandăm să vă găsiți un înlocuitor.

 

3.6. MODIFICAREA ÎNSCRIERII

Modificarea înscrierii (înlocuirea persoanelor, transferul de la o probă la alta) pentru cursa Kids Run Day se va efectua cu cel puțin 14 zile înainte de ziua evenimentului, prin expedierea unei cereri la adresele oficiale indicate pe pagina ”Contacte”.

 

3.7. COSTUL PARTICIPĂRII

 • Cursa pentru copii pina pe data de 10 septembrie costă 200 lei (≈10 EURO)

 • Cursa pentru copii de pe data de 11 septembrie costă 300 lei (≈15 EURO)

 

3.8. MODALITĂȚI DE ACHITARE

Taxa de participare poate fi efectuată online, prin transfer bancar sau în numerar până la 26.09.2019 inclusiv). Mai multe detalii despre modalitățile de achitare sunt disponibile pe pagina ÎNREGISTRARE a site-ului oficial. 

 

3.9. DECLARAȚIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE

La ridicarea kit-ului de start pentru cursa Kids Run Day, unul dintre părinți semnează declarația pe propria răspundere, confirmând astfel participarea și nivelul de pregătire fizică a copilului.

 

3.10. ECHIPAMENT DE CONCURS. NUMĂR DE CONCURS

Numerele de concurs vor fi oferite de către organizatori și vor fi distribuite participanților împreună cu kit-ul de start, în conformitate cu programul publicat în zilele anterioare cursei. 

 

Kit-urile de start pentru cursa Kids Run Day vor fi distribuite la sediul companiei SIMPALS până în ziua competiției, iar participanții vor fi anunțați în prealabil prin e-mail și/sau sms.

 

Participantul va avea grijă ca numărul de concurs să NU fie dezlipit, pierdut, deteriorat sau acoperit de îmbrăcăminte.

Vor fi descalificați participanții care nu poartă numărul de concurs pe tricou sau poartă alt număr de concurs în locul celui primit din partea organizatorului.

În ziua competiției NU va fi posibilă schimbarea sau înlocuirea numărului de concurs în cazul pierderii și nici schimbul de numere între alergători. Aceste abateri duc la descalificare.

 

3.11. START – LIMITE DE TIMP – REDESCHIDEREA DRUMURILOR PENTRU TRAFIC

Vă rugăm să vă familiarizați cu programul oficial al evenimentului pe site-ul www.marathon.md pentru a afla ora de start pentru fiecare cursă.

 

ATENȚIE! Se interzice continuarea cursei după depășirea limitei de timp. După aceste limite de timp, drumurile vor fi redeschise traficului, iar organizatorii nu vor mai garanta siguranța participanților.

 

3.12. STABILIREA REZULTATELOR

Pentru cursele din cadrul Kids Run Day, rezultatele vor fi stabilit cu ajutorul arbitrilor și cronometrului. 

 

Premierea va avea loc după terminarea tuturor curselor pentru copii.

  

3.13. DESCALIFICARE

Descalificarea participanților va avea loc în următoarele cazuri:

 • — nerespectarea indicațiilor organizatorului cu privire la echipamentul obligatoriu și purtarea numărului de concurs pe partea din față a tricoului.

 • — comportament nesportiv.

 • — nerespectarea indicațiilor primite din partea organizatorilor sau voluntarilor.

 • — scurtarea traseului.

 • — utilizarea unui mijloc de transport în timpul cursei.

 • — organizatorul și serviciul de ambulanță consideră că trauma atletului nu îi mai permite să continue cursa. 

 • — schimbarea sau pierderea numărului de concurs.

 

3.14. CONTESTAȚII

 • Orice participant poate depune o plângere împotriva altui participant în cazul când acesta a încălcat regulile competiției sau împotriva deciziei oficialilor.

 • Plângerea în formă scrisă, însoțită de o taxă în mărime de 200 lei, va fi depusă la cortul organizatorilor în maxim 15 minute de la afișarea rezultatelor finale provizorii. Rezolvarea contestației se va face în următoarele 60 minute. Taxa va fi returnată contestatarului doar în cazul acceptării plângerii.

 

SECȚIUNEA 4. ANUNȚAREA ȘI ÎNMÂNAREA PREMIILOR

 

4.1. TITLURI ȘI PREMII

Vor primi medalii de finisher toți participanții la cursele competitive Kids Run Day, care s-au încadrat în limitele de timp.

 

Vor fi premiați primii trei finisheri din fiecare categorie de vârstă, băieți și fete separat.

 

SECȚIUNEA 5. CONDIȚII ADMINISTRATIVE

 

5.1. PUNCTE DE HIDRATARE

Fiecare participant va primi 1 sticlă de apă plată. Participanții sunt rugați să arunce sticlele și paharele de plastic în lăzile de gunoi din apropiere.

 

5.2. PRIM AJUTOR – AMBULANȚA – RETRAGERE

Punctele de Prim Ajutor vor fi asigurate de o ambulanță, pusă la dispoziție de către organizatori. Aceasta va fi poziționată în zona de Start/Finiș sau în alte zone, în funcție de necesitate. În cazul accidentării alergătorilor, arbitrii de pe traseu vor anunța serviciul de ambulanță, care se va deplasa imediat spre participant pentru a-i acorda ajutor. Alergătorii care s-au retras din cursă sunt rugați să anunțe organizatorii despre retragere. 

 

 

5.3. ALTE CONDIȚII

Persoanele care susțin participanții (membrii familiei, prietenii) pot rămâne în apropiere, dar în afara traseului de alergare, având grijă să nu deterioreze spațiile verzi. Pe toată durata competiției, drumul va fi închis pentru trafic pe întreg traseul de alergare. La fel, grupurilor de susținere le este interzis accesul în zona de Start/Finiș. 

Evenimentul va beneficia de prezența:

– ambulanței;

– echipajelor de poliție rutieră și de sector, conform legislației în vigoare a Republicii Moldova.

 

SECȚIUNEA 6. OBLIGAȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI

6.1. OBLIGAȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE PARTICIPANTULUI 

 • — concurentul se obligă să poarte pe piept și la vedere numărul de concurs pe toată durata competiției.

 • — toți concurenții participă la competiție pe proprie răspundere.

 • — concurentul care se retrage din cursă, indiferent de motiv, este obligat să informeze imediat organizatorii la unul din următoarele locuri: la start, la finiș sau telefonând la numărul de urgență care va fi anunțat preventiv și pe care îl găsiți pe site-ul oficial al competiției. Neanunțarea retragerii din cursă poate duce la o operațiune de căutare și salvare (cu implicarea echipelor de salvare), toate cheltuielile fiind purtate de participantului implicat.

 • — prin înscriere la concurs, concurentul care a suferit eventual un accident sau orice fel de pagubă fizică sau materială, renunță la orice drept de a solicita despăgubiri sau de a recurge în instanță împotriva oricărei persoane implicate în organizarea competiției, în special împotriva: organizatorului sau voluntarilor implicați în organizarea competiției (persoane fizice sau juridice), împotriva sponsorilor, împotriva instituțiilor publice ce susțin competiția (primărie, consiliu local, poliție, etc.). 

 • — concurenții poartă întreaga responsabilitate civilă, contravențională și penală pentru orice daună cauzată de persoane terțe în timpul cursei.

 • — în cazul când s-a constatat un accident, concurenții sunt obligați să îl raporteze la următorul punct de control.

 • — concurenții conștientizează că organizatorii depun toate eforturile pentru sistarea traficului pe întreaga durată a desfășurării cursei, și se obligă să traverseze cu prudență locurile deschise traficului auto și să respecte indicațiile echipajelor de poliție și ale voluntarilor în orice situație.

 • — concurenții se obligă să respecte regulile de protecție a mediului înconjurător.

 • — concurenții înțeleg că organizatorul depune eforturi pentru a asigura mărimea de tricou potrivită fiecărui participant, iar în cazul în care organizatorul nu mai dispune de mărimea potrivită, concurentul va accepta altă mărime la tricou. 

 • — concurenții își asumă responsabilitatea pentru obiectele pierdute sau uitate pe traseu în timpul concursului.

 

6.2. RESPONSABILITĂȚILE ORGANIZATORULUI

Organizatorul se obligă să:

 • — marcheze corespunzător traseul pentru ca participanții să nu se abată de la traseu.

 • — evidențieze porțiunile periculoase de traseu.

 • — asigure premierea participanților conform informațiilor prezentate în capitolul Premiere.

 • — respecte normele de protecție a mediului înconjurător prin amplasarea punctelor de colectare a deșeurilor pe întregul traseu.

 • — susțină o ședință tehnică premergătoare competiției, să anunțe eventualele modificări, mai prioritare decât informațiile prezentate anterior. 


SECȚIUNEA 7. CONTACTE

 

E-mail: event@sporter.md

Adresă juridică: A.O. Clubul Sportiv “Sporter”: mun. Chisinău, str. Calea Orheiului 28/1, Moldova.